تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید

چرا شرکت ها از کسب و کار مبتنی بر پلتفرم (زنجیره تامین دیجیتال)، قلبا فراری هستند؟

0
امتیاز دهید

تحقیقات گسترده در سراسر دنیا نشان داده شده است که با وجود آنکه بسیاری از افراد می دانند که آینده از آن کسب و کار های مبتنی بر پلتفرم است،بسیاری از مدیران از آن فراری هستند.

این آمار نشان می دهد که از هر ۸ مدیر آگاه، یک نفر استراتژی خود را بر مبنای کسب و کار پلتفرم می گذارد و بقیه آن را به تاخیر می اندازند.

علت چیست؟
در ذیل به ۳ علت و ریشه این موضوع می پردازیم:

۱- کسب و کار مبتنی بر پلتفرم به معنای این است که کسب و کار فعلی به طور کلی یا بخش بزرگی از فرایند های آن نابود شود،برای بسیاری از مدیران این امر بسیار درد و رنج دارد و از آن گریزان هستند.

اصولا این تغییر بزرگ برای همه مدیران میانی و ارشد بسیار سخت است

کسب و کار مبتنی بر پلتفرم به معنای تغییر ساختار صنعت است و اصولا نوعی خودزنی محسوب می شود و کسی خود زنی را دوست ندارد و لو این خود زنی موقت و آینده دار باشد.

۲- بسیاری از سرمایه گذاری های قبلی حوزه فناوری اطلاعات شرکت ها ممکن است در جهتی خلاف کسب و کار پلتفرم بوده است.

پیشنهاد می کنیم بخوانید  اگر کسی از ایده شما کسب اعتبار کند، چه باید کرد؟

مدیران فناوری اطلاعات بسیاری از اوقات به دلیل حفظ اعتبار حرفه ای خود،با کسب و کار پلتفرم مخالف هستند، این بدان دلیل است که نمی خواهند زیر سوال بروند و اشکالات سرمایه گذاری های نادرست قبلی اشکار شود.

۳-  کسب و کار پلتفرم بسیار فراتر از یک مدل کسب و کار است و یک فرهنگ جدید به شرکت داری لازم دارد.

«اصولا در کسب و کار پلتفرم شما بازار سازی می کنید و نه بازاریابی»

«شما می کوشید که دیگران رشد کنند و سود آن به همه برسد و البته شما»

این گونه فکر کردن تقریبا نوعی فرهنگ جدید می طلبد. در جوامعی که افراد بر سر پول و ثروت حرص می زنند و نمی توانند درک کنند که «رشد و توسعه اجتماعی در سایه رشد دیگران هم ممکن است»، کسب و کار پلتفرم به لحاظ فرهنگی با سختی و کند رشد می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.