تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید

بهترین مشاغل که مناسب نوع شخصیت تان هستند

چهار بعد شخصیتی : سبک تفکر، انرژی، زندگی، ارزشی

0
امتیاز دهید

چهار بعد شخصیتی : سبک تفکر، انرژی، زندگی، ارزشی

سبک تفکر:

  • حس گراها:

دوست دارند با پدیده های ملموس نظیر آدم ، اطلاعات ودستگاه ها کار کنند.

  • شهودگراها:

دوست دارند با پدیده های انتزاعی نظیر ایده ها نظریه ها و احتمالات کار کنند.

سبک انرژی

  • برون گراها:

دوست دارند همراه با بقیه آدم ها، در گروه ها و فضاهای شلوغ کار کنند.

  • درون گراها:

دوست دارند در محطی های کوچک فضاهای آرام و ساکت کارکنند.

پیشنهاد می کنیم بخوانید  چرا مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های دنیا مهندس هستند

سبک زندگی:

  • قضاوت گراها:

علاقه به کارهای سازمانی و دارای ساختار منظم دارند.

  • مشاهده گراها:

علاقه به انعطاف پذیری و آزادی دارند و اندکی به هم ریختگی آزارشان نمیدهد.

سبک ارزشی:

  • تفکرگراها:

علاقه به کاری دارند که در آن از هوش شان استفاده کنند و به آنها امکان پیشرفت دهد.

  • احساس گراها:

علاقه به کاری دارند که منعکس کننده ارزش هایشان باشد و بتوانند به دیگران کمک کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.