تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
بایگانی ماهانه

دی ۱۳۹۷

کاربرد هوش مصنوعی در ایران

در کشور ایران، استفاده از هوش مصنوعی در سال های اخیر افزایش یافته است و امید داریم بهره گرفتن از این تکنولوژی تا چند سال آینده تمامی حوزه های کسب و کار و اقتصادی کشور ما را فرا بگیرد. در هر حال حاضر به محیط پیرامون خود بنگرید. متوجه می شوید…

رایانش ابری به زبانی ساده

آیا می دانید که کاربرد و استفاده رایانش ابری در چه زمینه هایی است؟ آیا با این تکنولوژی آشنایی دارید و می دانید مزیت های استفاده از آن چیست؟ در این مقاله به تمامی این سوال ها به زبانی ساده پاسخ داده ایم.