تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

آلمان

دکمه “لایک” فیسبوک در آلمان ممنوع شد

مقام‌های ذیربط در ایالت اشلسویگ-هولشتاین آلمان به سازمان‌های دولتی این ایالت دستور داده‌اند که صفحات خود در شبکه اجتماعی فیس بوک را تعطیل و دکمه “لایک” آن را نیز از وب سایت‌هایشان حذف کنند. به گفته این مقام‌ها، فیس بوک با جمع‌آوری اطلاعات…