تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

آپتایم

زمان در دسترس سرور

تصور کنید که آدرس یک سایت اینترنتی را در مرورگر خود وارد می کنید ولی با صفحه ای مواجه می شوید که به شما پیغام می دهد وب سایت مورد نظر پیدا نشد، چه احساسی نسبت به آن پیدا می کنید به خصوص اگر این مشکل بار ها تکرار شود. حال اگر این وب سایت…