تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

احراز هویت

۷ واقعیت در مورد عیب های OAuth و OpenID

OAuth و OpenID دو استاندارد برای شناسایی (احراز هویت) هستند که برخی از سایت ها و سرویس های عمومی از آنها استفاده می کنند. OAuth یک استاندارد باز (Open Standard) است که یک دسترسی امن برای برنامه کلاینت به منابع سرور بعنوان مالک منابع، فراهم…