تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اخبار فیس بوک

مواظب تایم لاین فیسبوک باشید: راه برگشتی وجود ندارد

همانگونه که مطلع هستید، از دو هفته گذشته، قابلیت تایم لاین فیسبوک به صورت جهانی در اختیار تمامی کاربران این سایت قرار گرفت. اما اکثر کاربران از این موضوع آکاهی ندارند که در صورت فعال کردن این گزینه و تکمیل کردن مراحل خاطرات زندگی خود، دیگر…