تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

ارزش کلمه

عوامل موثر در Google Search Suggest

شاید برای شما هم پیش امده باشید زمانی که میخواهید یک کلمه را در Google جستوجو کنید و زمانی که یک کلمه را مینویسید یک لیست از پیشنهادات گوگل برای شما ظاهر میشود. شاید برای شما سوال پیش بیاید که چرا بعضی کلمات خاص ظاهر میشوند چرا نام بعضی…