تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

استاندارد

مزایای به کارگیری استانداردهای وب

¤ دسترس پذیری ¤ با تـوجه به این که استانداردهای وب از دسترس پذیری حمایت می‌کنند و بر آورده شدن آن را اجباری می‌دانند پس وب‌سایتی که با این استـانداردها سازگار باشد یک گام به دسترس‌پذیر بودن نزدیک‌تر است.