تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

استاکس نت

با «دوکو » به ایران حمله کنید

«دوکو» در این مرحله به گونه ای طراحی شده است که به درون سیستم‌های ایرانی راه یابد و اطلاعات درون آنها را جمع‌آوری کند، چرا که گویا «استاکس نت» نتوانسته است همه اهداف نویسندگان آن را محقق کند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، ویروس‌های…

ویروس «دوکو» در کمین شبکه‌های دولتی ایران

این ویروس که برای ایرانیان یادآور بدافرار استاکس نت است، از استاکس قوی‌تر بوده، ولی به دلیل شباهت بسیار آن با استاکس نت، بسیاری از برنامه‌های امنیتی، قادر به شناسایی مستقل آن نبودند، کارشناسان امنیتی شبکه اکنون این کرم اینترنتی جدید را با…