تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اسمارت فون ها

جانشینِ تلگرام ؛ جامعه مشخص می کند

با فیلتر شدن تلگرام به دلیل حضور و فعالیت کانال های معاند و استفاده آشوبگران از آن به عنوان ابزاری برای هماهنگی و توسعه اغتشاشات، اسامی مختلفی به عنوان جانشین آن مطرح می شود، اسامی که این روزها مردم با تجربه هر یک از آنها واکنش های مختلفی…