تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اسکای درایو

گوگل برای مالکیت فایل های کاربران تا کجا به پیش می رود؟!

شرایط استفاده از سرویس جدید گوگل مالکیت شما را برای فایل های خود محترم میشمارد اما این حق را برای خود قایل می شود که با فایل های کاربرانش که در آنجا آپلود می شود هر کاری بکند! در ساعات اولیه رونمایی از این سرویس جدید گوگل شرایط استفاده از…