تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اقتصاد با سرعت اینترنت

توسعه اقتصاد با سرعت اینترنت چه رابطه ای دارند؟!

مصطفی امیری - کارشناس تجارت الکترونیک، با بیان این‌که در ابتدا اینترنت بستری برای بازاریابی تولیدات مرتبط با دیگر حوزه های اقتصادی بود، اظهار کرد: اینترنت می‌تواند نرخ بهره‌وری اقتصادی را در کشور افزایش دهد و همین‌طور هزینه فروش و بازاریابی…