تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

امنیت پرواز

تأملی بر شکار هواپیمای جاسوسی RQ-170 آمریکا !

نکته: بنده سعی می کنم تنها از دیدگاه سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات به بررسی بپردازم و هیچگونه افکار سیاسی دخیل در این مطالب نیست خیلی وقته که این متن رو آماده کردم ولی خواستم آبها از آسیاب بیفته بعد منتشر کنم!!!!!! اخیراً ایران به یک…