تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

فرصت یک ساله برای حذف واژه «ملی» از نام سایت‌ها

در پی درخواست انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایت‌هایی که از نام «ملی» در نشانی اینترنتی خود استفاده کرده‌اند یک سال وقت داد تا این نام را تغییر دهند. مرکز توسعه تجارت در نامه‌ای به…