تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

انرژی تاریک

درک سرنوشت کیهان به کمک فانوس‌های کیهانی

جستجو برای تعیین طبیعت ماده تاریک و انرژی تاریک منجر به کاربرد روش جدیدی برای نقشه‌کشی ساختارهای بزرگ در کیهان شده است. در این روش کهکشان‌های منتشر کنندۀ طیف خطی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در این کهکشان‌ها گازهای داغ شده توسط ستارگان تازه…