تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اهرام مصر

کشف اهرام جدید مصر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای گوگل

دانشمندان با مطالعات این تصاویر دریافته‌اند که دو مجموعه هرم کاملا مجزا در مصر وجود دارد که تاکنون در زیر زمین مدفون بوده است و با استفاده از این تصاویر ماهواره‌ای می‌توان آن‌ها را کشف کرد. افرادی که روی تصاویر به دست آمده از سرویس Google…