تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اکانت فيس‌بوك

اگر شخص دیگری به اکانت فیس‌بوک شما دسترسی یافت چگونه به آن پی ببریم ؟

اولین چیزی که هر فرد در ارتباط با Face book خود می خواهد چه چیزی است ؟ درست است ، شخصی بودن آن . از وقتی که  Face book وجود داشته است ، افراد در مورد شخصی بودن صفحه آن نگرانی داشته اند .