تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اینترنت بانک

حساب های بانکی و کلاهبرداران اینترنتی!!!

هشدار: حساب های بانکی و کلاهبرداران اینترنتی!!! از حساب بانکی خود در مقابل کلاهبرداران اینترنتی مواظبت کنید. اخیرا کلاهبرداران اینترنتی ار عدم توجه و عدم آگاهی افراد سو استفاده کرده و به شیوه مشروح زیر اقدام به کلاهبرداری و سرقت از…