تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اینترنت LiFi

اینترنت LiFi در برابر اینترنت WiFi

۲۴-Li-Fi مخفف Light Fidelity و Wi-Fi نیز مخفف Wireless Fidelity می‌باشد. LiFi از نور برای انتقال‌داده استفاده می‌کند در حالی که در وای فای، از امواج الکترومغناطیسی در فرکانس‌های رادیویی برای انتقال داده‌ها استفاده می‌شود. با توجه به تداخل…