تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اینفوگرافی

روند های پرمخاطب در سال ۲۰۱۷

۱- هوش مصنوعی همه جا .هوش مصنوعی درحال گسترش و عمومیت و به طور فعال در حال تاثیرگذاشتن در زندگی روزانه مردم و محیط کار است. ۲-افزایش سرعت مقبولیت اینترنت اشیا .کاربران به صورت فزاینده ای در حال استفاده از برنامه های کاربردی…