تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

ایپد پرو

ایپد و ایپد مینی ۴ و ایپد پرو : کدام برای شما مناسب است؟

ایپد و ایپد مینی ۴ و ایپد پرو : کدام برای شما مناسب است؟ راه و مسیر ایپد اپل در سال 2017 تغییرات بزرگی داشت و قیمت های حراج جمعه کمتر از همیشه است . ایا وقت خرید ایپده؟ اپل ایپد های زیادی دارد . شما - خریدار بالقوه ایپد - انتخاب هایی برای…