تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

برتر

۱۰ سایت برتر ایرانی و بررسی وضعیت seo آنها

اگر بخواهیم در بین سایتهای ایرانی که همه ما از آنها استفاده می کنیم ۱۰ سایت برتر را انتخاب کنیم کار بسیار دشواری در پیش رو خواهیم داشت ولی در این مقاله آنها بر اساس فاکتور مناسب انتخاب و بهینه سازی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است.