تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

بررسی

نقدی بر ارتش سایبری ایران و تفسیر وقایع

قبل از هرچیز یه توضیح بدم: بنده هیچگونه گرایش سیاسی ندارم و فقط قصد از نوشتن این مطلب نقد از نقطه نظر علمی و آی تی می باشد و همچنین ارتقا سطح شعور علمی عزیزانی که با این مباحث آشنایی ندارند. خوب حتما خبر دسترسی "ارتش سایبری ایران" به کد…