تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

بنزین

زمزمه‌های جدی گرانی بنزین به گوش می رسد

به گزارش تکتودی و به نقل از روزنامه اعتماد،همزمان با ارایه لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان رایزنی‌ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین و حامل‌های انرژی از سوی منابع آگاه در درون دولت و حتی تحلیل‌های کارشناسی بر سر زبان‌ها رانده می‌شود.