تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

بوت نت

مایکروسافت یک شبکه بوت‌نت دیگر را از کار انداخت

متخصصان مایکروسافت موفق شدند یک شبکه بوت نت دیگر را شناسایی و از انتشار بدافزار از طریق آن جلوگیری کنند. از طریق شبکه بوت نت یاد شده بدافزاری به نام Waledac به سرعت در فضای مجازی گسترش یافته است. شبکه بوت نتی که بدافزار یاد شده از طریق…