تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

تابناک

با «دوکو » به ایران حمله کنید

«دوکو» در این مرحله به گونه ای طراحی شده است که به درون سیستم‌های ایرانی راه یابد و اطلاعات درون آنها را جمع‌آوری کند، چرا که گویا «استاکس نت» نتوانسته است همه اهداف نویسندگان آن را محقق کند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، ویروس‌های…