تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

تصویر

چطور بفهمیم ایمیلی که فرستاده‌ایم توسط گیرنده باز شده یا نه؟

حتماً برای شما هم پیش آمده است که ایمیلی را برای کسی فرستاده‌اید و گیرنده، به هر دلیلی، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید ایمیلی از شما دریافت نکرده یا اینکه آن را باز نکرده و متن آن  را نخوانده است و شما هم نمی‌توانید مطمئن باشید که او راست…