تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

تهدیدات

۵ افسانه در مورد امنیت در اینترنت

امروزه بحث امنیت در اینترنت با گسترش حمله ویروس ها و پیچیده تر شدن نحوه عملکردشان بسیار مشکل تر از گذشته شده است. مجله معتبر PC Magazine چندی پیش تحقیقی انجام داد و روی افراد زیادی که با کامپیوتر و اینترنت سر و کار داشتند مطالعاتی انجام…