تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

جرایم

مخالفان و موافقان اعمال قانون در اینترنت

اینترنت از زمانی که شروع به کار کرده تا کنون یک شبکه آزاد بوده است و ماهیت آن از گذشته تا کنون یک شبکه آزاد و بی طرف بوده است. به هر حال اینترنت هم مانند هر رسانه بزرگ دیگری باید دارای قوانین و محدودیت هایی باشد و این مساله همیشه موضوع بحث…

جرایم رایانه ای

جرم رایانه ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان ها.