تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

دایناسور

بدشانسی باعث انقراض دایناسورها شد!

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد اصابت شهاب‌سنگ با زمین تنها ۱۳ درصد احتمال انقراض موجودات زنده را در پی داشته‌ است. اما با این حال برخورد عظیم شهاب سنگی به نقطه ای حساس در زمین موجب انقراض دایناسورها شد.