تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

زیرساخت

اختلال در پهنای باند اینترنت کشور

بنا به اظهار سرویس‌دهنده‌های مختلف، پهنای باند دریافتی این شرکت‌ها از زیرساخت، گاه به کمتر از یک سوم کاهش یافته و حتی در مقاطعی نیز تقریبا قطع شده است. اختلال در اینترنت، دسترسی کاربران به شبکه را دچار مشکل شدید کرده است. از عصر روز…