تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

سوریه

بعد از ۵ سال، فیلترینگ فیسبوک و یوتیوب در سوریه بر داشته شد

کاربران اینترنت در سوریه اظهار داشتند، برای اولین بار پس از ۵ سال، فیلترینگ فیس‌بوک و یوتیوب در این کشور لغو شده است. کاربران اینترنت در سوریه اظهار کردند سایت‌های فیس‌بوک و یوتیوب در دسترس مردم سوریه قرار گرفته‌اند و دیگر برای بازدید از…