تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

سیاره سرخ

کاوشگر «مریخ ۲۰۲۰» ناسا ۲۳ دوربین دارد

بر طبق گزارش ناسا، کاوشگر بعدی مریخ ناسا در مقایسه با کاوشگرهای قبلی از دوربین های بیشتری برخوردار خواهد بود تا تصاویر پانارومای بهتری تولید کند، موانع را برطرف سازد، اتمسفر را مطالعه کند و به دستگاه های علمی کمک نماید. حتی دوربینی هم در…