تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

فناوری‌های بی‌سیم

۵G دریچه‌ای رو به جهان نوین

گذر از ۳G به ۴G از دیدگاه مصرف کننده معمولی، پیشرفت قابل توجهی محسوب نمی‌شد اما ورود به دنیای ۵G فضایی کاملا متفاوت داشت. اخیرا در کنگره جهان موبایل آمریکا مشخص شد که اکثر حاملان بی‌سیم آمریکا، قصد دارند از ۵G بهره‌مند شوند. در کنگره جهان…