تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

قوانین

در رابطه با مقررات جدید گوگل که از فردا اجرا می شود چه می‌دانید؟!

اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق، از گوگل خواست که اجرای سیاستگذاری جدید خود را در خصوص حریم شخصی کاربران به تاخیر اندازد. سیاست جدید بزرگترین جستجوگر دنیا هنوز مورد بحث مقامات اروپا است به طوریکه اروپا اعلام کرده است نسبت به اجرای این…