تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

لری پیچ

رئیس جدید گوگل معرفی شد

“لری پیج”، یکی از دو بنیانگذار گوگل به عنوان رئیس جدید هئیت مدیره بزرگترین جستجوگر دنیا انتخاب و جانشین “اریک اشمیت” شد. لری پیج که همراه با سرگی برین بزرگترین موتور جستجوی دنیا را راه اندازی کرده بود از ماه آوریل به عنوان رئیس جدید هیئت…