تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

نسل سوم

تعرفه بسیار گران رایتل برای اینترنت پرسرعت

رایتل قیمت های بسیار گرانی را برای تعرفه اینترنت پرسرعت خود تعین کرده است. در حالی که هم اکنون قیمت اینترنت پرسرعت ADSL برای یک ماه استفاده و ۳ گیگابایت دانلود حدود ۱۵ هزارتومان است رایتل برای بسته های افزایشی اینترنت خود را به گونه ای قیمت…