تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

نظام صنفی رایانه‌ای

درآمد ۲.۵برابری صنعت ICT نسبت به درآمدهای نفتی

ناصرعلی سعادت، به تشریح ارتباط حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با فضای اقتصادی کشور با عنوان اقتصاد دیجیتال پرداخت و اظهار کرد: تنها صنعتی که در کشور قابلیت این را دارد که بتواند جایگزین صنعت نفت بشود، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات…