تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

هک ایمیل

ایمیل‌های وزارت خارجه آمریکا جولانگاه هکرها

متخصصان امنیتی می‌گویند هکرهای ناشناس هنوز قادر به دسترسی به محتوای ایمیل‌های کارکنان وزارت خارجه آمریکا هستند. البته این دسترسی ظاهرا به بخش‌های غیرمحرمانه محدود مانده است. تلاش برای بیرون راندن این هکرها از سیستم ایمیل وزارت خارجه امریکا…