تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

ویندوز سون٬ ویندوز هفت ٬ هات کی ٬ کلید٬ کلید میانبر

مهمترین میانبر ها در ویندوز هفت

ویندوز هفت تعداد زیادی میانبر های صفحه کلید معرفی کرده است که برای کسانیکه که زیاد با کامپیوتر سر و کار دارند و می خواهند سریع تر کار های خود را انجام دهند می تواند بسیار مفید باشد از طرفی تعداد زیاد این میانبر ها هم خود مشکل ساز شده است و…