تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

پرداخت نقدی

روانشناسی قیمت گذاری و رنج پرداخت؛ کارت اعتباری یا پول نقد؟

در یک پژوهش، میزان پرداختی مشتریان وقتی که از فروشگاه خارج می شدند مورد سنجش قرار گرفت؛نتایج نشان می داد کسانی که صورت حسابشان را نقدی پرداخت می کنند، بسیار کمتر از کسانی که از کارت اعتباری استفاده می کنند، خرید می کنند (متوسط ۶٫۶۵ دلار در…