تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

پژوهشگاه ICT

سامانه‌های فیلترینگ هوشمند محتوا به مرحله ارزیابی رسیدند

در آبان ماه ۹۳ تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند در حوزه پالایش شناسایی شدند. اکنون قرار است محصولات ادعا شده ارزیابی شوند و در صورت نمایش عملکرد قابل قبول، گواهی استفاده در شبکه ارتباطی کشور را اخذ کنند.پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در…