تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

پیامک‌

سرانجام نحوه قطع پیامک‌های تبلیغاتی اعلام شد

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ضمن اعلام روش قطع پیامک‌های تبلیغاتی با اشاره بر جنبه اطلاع‌رسانی این پیامک‌ها به مشترکین توصیه کرد این پیامک‌ها تبلیغاتی را قطع نکنند. مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: “مشترکین برای قطع…