تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

کسب و کارهای اینترنتی

چگونگی دریافت مجوز برای کسب و کار اینترنتی

حجم اقدامات انجام شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه‌ای بوده که حالا دیگر تقریبا کسی نمی‌تواند بگوید که در انجام کسب و کارهای اینترنتی یا اساسا در ارتباط با اینترنت مشکل زیرساختی دارد. هرچند هنوز به…

فرصت یک ساله برای حذف واژه «ملی» از نام سایت‌ها

در پی درخواست انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایت‌هایی که از نام «ملی» در نشانی اینترنتی خود استفاده کرده‌اند یک سال وقت داد تا این نام را تغییر دهند. مرکز توسعه تجارت در نامه‌ای به…