تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

کنترل پنل ویندوز

نحوه افزودن Control Panel به پنجره Computer در ویندوز ویستا و ۷

Control Panel ویندوز یکی از موارد پر کاربرد است که کاربران ویندوز زیاد با آن سروکار دارند. در نتیجه دسترسی سریع به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در ویندوز XP، با فعال کردن یک گزینه در Folder Options به سادگی امکان افزودن Control Panel…