تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

کیبرد

میانبرهای اینترنت

برای آنهایی که از اینترنت استفاده می کنند میانبرهایی وجود دارد که به آنها در گشت و گذار اینترنتی بسیار کمک می کند. اگر از اینترنت اکسپلورر استفاده می کنید، از کلیدهای CTRL+Lیا CTRL+O استفاده کنید و یک پنجره کوچک در برابر شما باز می کند که…