تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

driver

یافتن درایورهای ویندوز بدون درد و خونریزی

ویندوزتان رو تازه نصب کردید، در کشوی میز خود باز می کنید… نه نیست… زیر تخت و تمام مکان های ممکن را زیر و رو می کنید، اما باز پیدایش نمی کنید. بله درست است، سی دی های درایور های ویندوز خود را گم کرده اید. حال با یک ویندوز تازه نصب شده و…