تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

iso27001

پاسخگویی به انواع مختلف رخدادهای امنیتی- قسمت اول

انواع معمول رخدادهای امنیتی را معرفی کرده و فعالیت­های خاصی را که برای مقابله با هر نوع از این رخدادها مفید هستند، پیشنهاد می­دهیم. در این مجموعه مقالات به طور خاص به حملات کدهای خرابکار، Probe ها و نقشه برداری شبکه، انکار سرویس، استفاده…