تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

persian gulf

نماینده ایران در سازمان ملل به “لری پیج” نامه نوشت

نیویورک – نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به “لری پیج” مدیر اجرائی شرکت گوگل ، با ابراز ناخرسندی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از اقدام اخیر گوگل در حذف نام تاریخی خلیج فارس، خواستار تصحیح این اشتباه شد. محمد خزاعی در نامه خود…